Biserica El Roi

Un loc al Cuvântului cu oameni ai Cuvântului

Supremația lui Cristos

Cum a înțeles biserica suveranitatea lui Dumnezeu și alegerea omului

Cum a înțeles biserica nașterea din nou

Cum a înțeles biserica îndreptățirea omului

Persoana și lucrarea Duhului Sfânt

Credința în persoana lui Isus Cristos

Doctrina creației

Păcatul și consecințele lui

Credința în Sfânta Treime

Care cărți fac parte din Biblie și care nu

Răscumpărarea omului woke

Evanghelia și ideologia woke - Dogme: puterea împotriva autorității

Evanghelia și ideologia woke - Dogme: voința înaintea rațiunii

Evanghelia și ideologia woke - Dogme: grupul înaintea persoanei

Evanghelia și ideologia woke - Origini: Școala de la Frankfurt

Pavel - cine va fi mântuit

Pavel - păcat, suferință și mântuire

Pavel - pacea cu Dumnezeu și pacea între oameni

Pavel - har, credință și neprihănire

Pavel - trăim cu dezacorduri fundamentale

Pavel și viața morală

Pavel și binele omului

Pavel și identitatea lui Eu in Romani 7

Pavel și împăcarea

Pavel și judecata finală

Pavel și credința

Pavel și cunoașterea naturală a lui Dumnezeu

Pavel și dreptatea lui Dumnezeu

Pavel și evanghelia

Pavel ca și apostol

Teologia în actualitate - Creștinul și cunoașterea viitorului

Învățăturile Domnului Isus - Pilda nunții fiului de împărat

Învățăturile Domnului Isus - Pilda celor doi zidari

Învățăturile Domnului Isus - Pilda cu neghina

Învățăturile Domnului Isus - Pilda vierilor

Învățăturile Domnului Isus - Pilda celor doi datornici

Învățăturile Domnului Isus - Cine este Isus?

Învățăturile Domnului Isus - Voia lui Dumnezeu

Învățăturile Domnului Isus Cristos: unicitatea lui Dumnezeu și puterea sa mântuitoare

Învățăturile Domnului Isus Cristos: formele proclamării sale

Învățăturile Domnului Isus Cristos: despre Împărăția lui Dumnezeu

Învățăturile Domnului Isus Cristos: despre Ioan Botezătorul

Puterea harului - Israel, Cristos și mila lui Dumnezeu

Puterea harului - Viața nouă în trupuri muritoare

Puterea harului - Schimbările harului

Puterea harului - Căderea din har

Puterea harului - Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu (II)

Puterea harului - Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu (I)

David - greșeli la bătrânețe

David - prietenii de care ai nevoie

David - trecerea prin furtună

2021-03-07 Un nume bun

David - Sabia din casă

David - Confruntarea făcută de Natan

David - Când Dumnezeu spune nu

David - Aducerea chivotul lui Dumnezeu

David - Începutul domniei

David - Moartea lui Saul

David - Hotărâri greșite

David - Cum să abordezi un om mânios

David - ispita răzbunării

David - în peșteră

David - lupta cu uriașul

David - un fiu marginalizat

David - formare și alegere

Rembrandt - Jertfirea lui Isaac

Rembrandt - David și Natan

Michelangelo ca Nicodim

Rembrandt ca Apostolul Pavel

Rembrandt - Cristos și cărturarii la Templu

Rembrandt - prezentarea lui Isus la Templu

Rembrandt - fuga în Egipt

Părtași sfințeniei Lui - Evrei 12

Apostolul Pavel - Cine este Isus Cristos? (I)

Apostolul Pavel - Evanghelia lui Dumnezeu

Apostolul Pavel - Înflăcărarea darului primit (2 Timotei)

Apostolul Pavel - Etosul creștin (Epistola către Titus)

Apostolul Pavel - Cum să te porți în casa lui Dumnezeu (1 Timotei)

Apostolul Pavel - restaurarea identității creștine (Coloseni)

Apostolul Pavel - Chemare și mărturie (Efeseni)

Apostolul Pavel - Unitate și mărturie (Epistola către filipeni)

Apostolul Pavel - Evanghelia lui Dumnezeu (Epistola către romani)

Apostolul Pavel - fiul pierzării (2 Tesaloniceni)

Apostolul Pavel - Răspunsuri la întrebări pastorale (1 Corinteni)

Apostolul Pavel - Apărarea stilului de viață creștin (Galateni)

Apostolul Pavel - Restaurarea speranței (1 Tesaloniceni)

Apostolul Pavel - după convertire

Apostolul Pavel - înainte de convertire

Apologetică - Viața după moarte

Apologetică - Învierea lui Isus Cristos

Apologetică - problema răului

Apologetică - Creația

Apologetică - Credință și rațiune

Apologetică - Convertirea

Apologetică - Societatea de consum

Doctrine principale - Veșnicia

Doctrine principale - A doua venire a lui Cristos și Mileniul

Doctrine principale - Escatologie individuală

Doctrine principale - Cina Domnului

Doctrine principale - Botezul credinței

Doctrine principale - Funcțiile bisericii

Doctrine principale - mântuirea subiectivă

Doctrine principale - Lucrarea Duhului în viața creștinului

Doctrine principale - persoana Duhului Sfânt

Doctrine principale - ispășirea (II)

Doctrine principale - ispășirea (I)

Doctrine principale - explicații ale ispășirii

Doctrine principale - lucrarea lui Cristos II

Doctrine principale - lucrarea lui Cristos I

Doctrine principale - unitatea persoanei lui Isus Cristos

Doctrine principale - umanitatea lui Isus Cristos

Doctrine principale - dumnezeirea lui Cristos (2)

Doctrine principale - dumnezeirea lui Isus Cristos

Doctrine principale - natura pacatului

Doctrine principale - caracterul universal al naturii umane

Doctrine principale - chipul lui Dumnezeu in om

Doctrine principale - originea omului

Doctrine principale - omul

Doctrine principale - providența

Doctrine principale - creația

Doctrine esențiale - problema răului

Doctrine esențiale - Sfânta Treime

Doctrine esențiale - Doctrina despre Dumnezeu

Doctrine esențiale - Trăsături ale Bibliei

Doctrine esențiale - Canonul Scripturii

Doctrine esențiale - Introducere

Reforma protestantă - soli Deo gloria

Reforma protestantă - solus Christus

Reforma protestantă - sola gratia

Reforma protestantă - sola fide

Reforma protestantă - sola Scriptura

Gândire critică - media

Gândire critică - marketingul

Gândire critică - raționamente morale

Gândire critică - cunoașterea

Gândire critică - limbajul

Gândire critică - rațiunea

Babilonul cel mare

Anticrist

Fiul pierzării

Mormonii și evanghelia

Islam și evanghelie

Iudaism și evanghelie

Șintoism și evanghelie

Daoism și evanghelie

Confucianism și evanghelie

Sikhism și evanghelie

Jainism și evanghelie

Budhism și evanghelie

Hinduism și evanghelie

Apocalipsa lui Ioan

1 Ioan

2 Petru

Iacov

1 Petru

Evrei

Titus

2 Timotei

1 Timotei

2 Tesaloniceni

1 Tesaloniceni

Coloseni

Filipeni

Efeseni

Galateni

1 și 2 Corinteni

Epistola către romani

Faptele apostolilor

Evanghelia dupa Ioan

Evanghelia după Luca

Evanghelia după Marcu

Evanghelia după Matei

Despre placeri

14 Urmarea lui Cristos

13 Temelia credinței

12 Isus despre rugaciune

11 Îmăcare și dragoste

10 Hotărârea cerută de Isus

9 Isus despre sine

8 Lucrarea împărăției

7 Chemarea la Dumnezeu

6 Ispitirile lui Isus

5 Botezul lui Isus

4 Ioan Botezătorul și mijloacele mântuirii

3 Elenism și împărăția lui Dumnezeu

2 Naștere și copilarie

1 Așteptarea lui Mesia

12 Încheierea tuturor învățăturilor

11 Nebunie și înțelepciune

10 Viața trăită cu perspectiva morții

9 Raportarea la autoritate

8 Răbdare și răutate

7 Ce este binele

6 Promisiuni și bogății

5 Asuprire si prietenie

4 Toate își au vremea lor

3 Deșertăciunea ostenelii

2 Deșertăciunea înțelepciunii și a plăcerilor

1 Deșertăciunea existenței

5 Alege viața

4 Blesteme și făgăduințe

3 Innoirea legământului

2 Blesteme datorită neascultării

1 Ascultare și binecuvântare

6 Ajungerea la adevăr

5 Integritate de apostol

4 Când sunt slab atunci sunt tare

3 Identificarea acuzatorilor

2 Nu ne laudam singuri

1 Pavel își apără lucrarea

12 rugaciune pentru ucenici

11 ceasul proslavirii

10 Intristare si bucurie

9 Lucrarea Mângâitorului

8 Iubire si ura

7 Adevarata vita

6 Duhul ca invatator

4 Tinta descoperire lucrare

5 Dragostea fata de Isus

3 Porunca cea noua

2 Descoperirea tradatorului

1 Spalarea picioarelor

13 Din Macedonia la Milet

12 Tulburarea de la Efes

11 De la Antiohia la Efes

10 La Corint

9 La Atena

8 De la Tesalonic la Berea

7 De la Troa la Filipi

6 De la Antiohia la Troa

5 Iconia Listra Derbe Antiohia

4 Din Perga in Antiohia Pisidiei

3 Din Antiohia in Cipru

2 Intoarcerea lui Pavel

1 Pavel inainte de a fi crestin

7 Cantarea cantarilor 7-8

6 Cantarea cantarilor 5-6

5 Cantarea cantarilor 3-4

4 Cantarea cantarilor 2.8-17

3 Cantarea cantarilor 1.9-2.7

2 Cantarea cantarilor 1.5-8

1 Cantarea cantarilor 1.1-4

38 Apocalipsa 22.6-21

37 Apocalipsa 21.9-22.5

36 Apocalipsa 21.1-8

35 Apocalipsa 20.1-14

34 Apocalipsa 19.11-21

33 Apocalipsa 19.1-10

32 Apocalipsa 18

31 Apocalipsa 17

30 Apocalipsa 16.10-21

29 Apocalipsa 16.1-9

28 Apocalipsa 15.1-8

27 Apocalipsa 14.13-20

26 Apocalipsa 14.1-13

25 Apocalipsa 13.11-18

24 Apocalipsa 13.1-10

23 Apocalipsa 12.13-17

22 Apocalipsa 12.1-12

21 Apocalipsa 11.15-19

20 Apocalipsa 11.1-14

19 Apocalipsa 10.1-11

18 Apocalipsa 9.13-21

17 Apocalipsa 8.13-9.12

16 Apocalipsa 8.6-12

15 Apocalipsa 8.1-5

14 Apocalipsa 7

13 Apocalipsa 6.9-17

12 Apocalipsa 6.1-8

11 Apocalipsa 5

10 Apocalipsa 4

9 Apocalipsa 3.14-22

8 Apocalipsa 3.7-13

7 Apocalipsa 3.1-6

6 Apocalipsa 2.18-29

5 Apocalipsa 2.12-17

4 Apocalipsa 2.8-11

2 Apocalipsa 1.9-20

1 Apocalipsa 1.1-8

11 Nu mai trăiesc eu - sinteză

10 Nu mai trăiesc eu - Cristos în voi nădejdea slavei

9 Nu mai trăiesc eu - modele vrednice de a fi urmate

8 Nu mai trăiesc eu - schimbarea mentalității

7 Nu mai trăiesc eu - cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi

6 Nu mai trăiesc eu - sfințenie și neprihănire care vin din adevăr

5 Nu mai trăiesc eu - morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu

4 Nu mai trăiesc eu - din întuneric la lumină

3 Nu mai trăiesc eu - întoarcerea acasă

2 Nu mai trăiesc eu - deschiderea ochilor

1 Nu mai trăiesc eu - intrarea pe poartă, umblarea pe cale

5 Cântările treptelor - Psalmii 132, 133, 134

4 Cântările treptelor - Psalmii 129 130 131

3 Cântările treptelor - Psalmii 126 127 128

2 Cântările treptelor - Psalmii 123, 124, 125

1 Cântările treptelor - Psalmii 120, 121, 122

6 Important, neimportant

5 Avantajos, neavantajos

4 Folositor, nefolositor

3 Bine și rău

2 Vrednic, nevrednic

1 De valoare, fără valoare

2 Cum te porți cu banii?

1 Cum te porți cu banii?

Matei 18.1-9 - cel mai mare în împărăția cerurilor

America adolescentă - locul lui Dumnezeu și al bisericii

America adolescentă - redefinirea păcatului

America adolescentă - redefinirea relației cu Isus Cristos

America adolescentă - identificarea problemelor

Viața deplină - luarea de hotărâri

Viața deplină - înțelegerea realității

Viața deplină - relalții sănătoase

Viața deplină - formarea caracterului

Societatea de consum și Evanghelia (V)

Societatea de consum și Evanghelia (IV)

Societatea de consum și Evanghelia (III)

Societatea de consum și Evanghelia (II)

Societatea de consum și Evanghelia (I)

Matei 16.21-28 - lepădarea de sine

Marcu 12.1-12 - pilda vierilor

Romani 1.16-17 - nu mi-e rușine de Evanghelie

Firea românilor și Evanghelia (IV)

2 Cor. 3 - Duhul Noului Legământ

Firea românilor și Evanghelia (III)

2 Sam. 16.5-14 - au putere blestemele rostite de oameni?

Romani 8.1-17 - Duhul: eliberare, conducere, înviere

Firea românilor și Evanghelia (II)

Fapte 2.32-36 - Duhul, împuternicire pentru mărturie

Ioan 3.31-36 - Duhul Sfânt, garant al adevărului și vieții

Matei 15.21-28 - mare este credința ta!

Firea românilor și Evanghelia (I)

Matei 15.10-20 - ce spurcă pe om?

Psalmul 8 - ce este omul?

Matei 15.1-9 - Cuvânt și datină

Matei 14.22-36 - mărturisire și închinare

Matei 14.13-21 - hrănirea mulțimii

Galateni 4.1-7 - la împlinirea vremii

Matei 2.1-12 - veniți să ne închinăm lui

Isaia 9, 11, 53 - profeții mesianice

Matei 14.1-12 - când pentru adevăr ți se taie capul

Geneza 3, 49 - profeții mesianice

Matei 13.52 - ai învățat ce trebuie despre împărăție

Fapte 2.42 - identitatea bisericii

Filimon 4-7 - eu și tu ca motiv de mulțumire

Matei 13.31-35 - creșterea și prețuirea împărăției

1 Împărați 8 - casa lui Dumnezeu

Matei 13.24-31 - grâul și neghina

2 Cor 4.16-18 - mentalitate de ambasador

Matei 12.23-27 - de la răutate la bunătate

Alin Vrâncilă - Luca 14.15-24 - scuzele și adevărul din spatele lor

Iosua 23 - la sfârșit de lucrare

Jud. 2.10-23 - ciclul stricăciunii

Matei 12.1-14 - milă și odihnă

Iosua 1 - început de lucrare

Matei 11.20-30 - cercetare și pocăință

Filipeni 1.21 - pentru ce trăiești?

Matei 11.1-15 - ești Tu acela?

Exod 12.29-42 - plăgile împotriva Egiptului

Matei 10.34-42 - pe cine iubești mai mult?

Geneza 32 - lupta lui Iacov cu Dumnezeu

Exod 3.1-12 - chemarea lui Moise

Matei 10.24-31 - ucenicul ca învățătorul

Geneza 37 - înrobirea și înălțarea lui Iosif

Matei 10.16-23 - oi, șerpi, porumbei

Geneza 22 - încercarea lui Avraam

Matei 10.1-15 - lucrarea ucenicilor

Geneza 12.1-9 - chemarea lui Avraam

Matei 9.27-38 - mirare, respingere, milă

Matei 9.18-26 - vindecare si înviere

Geneza 8 - Noe și potopul

Geneza 3 - neascultarea omului

Matei 9.14-17 - despre post

Geneza 1 - Dumnezeu, creația și omul

Matei 9.9-13 - chemarea lui Levi

Matei 9.1-8 - iertare și vindecare

Matei 8.18-34 - ucenici și ucenicie

Romani 3.21-26 - fațetele mântuirii

Matei 8.1-17 - vindecări făcute de Isus

Matei 7.28-29 - puterea lui Isus

Matei 7.24-27 - practicarea cuvintelor lui Isus

Matei 7.21-23 - ucenicul mincinos

Matei 7.15-20 - primejdii pe cale

Matei 7.13-14 - pe calea îngustă

Matei 7.12 - regula de aur

Matei 7.7-11 - cereți, căutați, bateți

Matei 7.1-6 - paiul și bârna

Matei 6.25-34 - nu vă îngrijorați

Elias Jinar - De nu ne-ar iubi

Ioan 20.24-29 - de la necredință la credință

Matei 6.19-24 - nu puteți sluji la doi stăpâni

Coloseni 1.15-20 - vechea și noua creație

Isaia 53 - îndreptățire prin cunoașterea Robului

Matei 6.16-18 - o neprihănire mai mare (5)

1 Petru 1.22-25 - dragostea curata

Matei 6.5-15 - o neprihănire mai mare (4)

Ef. 3.14-21 - întărirea omului lăuntric

Matei 6.1-4 - o neprihănire mai mare (3)

Matei 5.33-48 - o neprihănire mai mare (2)

Matei 5.21-32 - o neprihănire mai mare (1)

1 Cor. 15.42-49 - Duhul învierii

Matei 5.17-20 - neprihănire și împărăție

Numeri 13 - provocări pentru poporul lui Dumnezeu

2 Cor.3 - Duhul Noului Legământ

Matei 5.13-16 - esența uceniciei

Ioan 16.5-16 - lucrarea Mângâietorului

Apoc. 21-22 - înnoirea tuturor lucrurilor

Matei 5.7-12 - fericiri 2

Dumnezeu pentru noi - 6

Matei 5.1-6 - fericiri

Dumnezeu pentru noi - 5

Romani 3.21-30 - îndreptățire prin credință

Matei 4.23-25 - învățare, predicare, vindecare

Fapte 16.16-34 - credința temnicerului

Matei 4.12-17 - începutul lucrării lui Isus

2 Cor. 5.14-21 - o făptură nouă

Matei 4.1-11 - validarea Fiului

Ioan 3.1-21 - nașterea din Duhul

Matei 3.13-17 - botezul Fiului lui Dumnezeu

Dumnezeu pentru noi - 3

Elias Jinar - roagă-te ca Isus

Matei 3.1-12 - pregătirea căii Domnului

Matei 11.28-30 - robie și privilegiu

Matei 2.13-23 - ascultare și impliniri profetice

Dumnezeu pentru noi - 1

Ascultarea lui Cristos

Știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl

Străini și călători

Romani 7.14-25 - O, nenorocitul de mine!

Matei 2.1-12 - Irod și magii la nașterea lui Isus

Matei 1.1-17 - genealogia lui Isus Cristos

Ioan 18.33-38 - s-a născut să mărturisească despre adevăr

Nu dați prilej Diavolului - 2

Profeții mesianice - 3

Nu dați prilej Diavolului - 1

Profeții mesianice - 2

Geneza 45.1-15 - verifică-ți iertarea

Profeții mesianice - 1

1 Petru 5.12-14 - sfătuire și adeverire

Unii altora - 5

1 Cor. 1.11-16 - stăpânire și proprietate

Romică Iuga - Matei 7, împlinirea Cuvântului

Filipeni 4.10-20 - m-am deprins să fiu mulțumit

Romani 10.9-13 - schimbarea stăpânului

1 Petru 5.6-11 - ce să faci când Diavolul stă la pândă?

Unii altora - 4

Fapte 26.1-29 - agenda de lucru între neamuri

Viorel Candreanu - Habacuc, profetul crizei

Unii altora - 3

Elias Jinar - Biserica română încotro?

1 Petru 5.1-5 - sfaturi pentru conducători

Valentin Dănăiață - Un Cuvânt, o atingere

Unii altora - 2

Fapte 17.20-34 - îndreptarea religiozității

1 Petru 4.12-17 - curaj în suferință

Johnny Galan - Unrestricted Access

Toni Mich - Fapte 28.1-6

Nicu Șandru - Evrei 13.20-21

Fapte 3.12-26 - îndreptarea celei mai mari greșeli

1 Petru 4.8-11 - rodul identității creștine

Unii altora - 1

Daryl Stagg - Whom do you listen to

Daniel Chiu - trăsăturile bisericii

1 Petru 1.1-7 - semne de înțelepciune

Ioan 14.1-5 - Cristos despre viitor

1 Petru - moartea lui Cristos

1 Petru 3.18-21 - Dumnezeu face dreptate

Ioan 3.19-21 - Cristos despre om

Luca 3.1-17 - roade vrednice de pocăință

Ioan 3.14-21 - Cristos despre Tatăl

Luca 13.1-5 - Isus despre pocăință

1 Petru 3.13-17 - suferință pentru bine

Ioan 5.31-37 - Cristos despre sine

1 Petru 3.8-12 - biserica în context advers

Psalmul 145 - prioritatea închinării

Elias Jinar - the discipleship dive

1 Petru 3.1-7 - mărturie în familie

Galateni 6.14-16 - dreptarul bisericii

Matei 9.9-13 - Cristos despre om

1 Petru 2.18-25 - suferință pe nedrept

Matei 11.25-30 - Cristos despre Tatăl

Psalmul 133 - plăcerea comuniunii

Phil. 3.1-16 - living a secure life

Matei 20.20-26 - Cristos despre sine

Marian Vlad - 2 Samuel 21

Luca 16.19-31 - Cristos despre viitor

1 Petru 2.13-17 - libertate pentru slujire

Psalmul 131 - model pentru popor

Luca 7.31-35 - Cristos despre om

Psalmul 127 - Domnul este Stăpân peste toate

1 Petru 2.11-12 - interacțiune și mărturie

Luca 1 - Cristos despre Dumnezeu

1 Petru 2.4-10 - identitate și vocație

Psalmul 124 - cel mai puternic ajutor

Luca 9.7-9 - Cristos despre sine

1 Petru 1.22-2.3 - dragoste și creștere

Psalmul 127 - bucurie și lacrimi

Marcu 13 - Cristos despre viitor

1 Petru 1.13-21 - viața în pribegie

Psalmul 121 - Protecția pelerinului

Marcu 8.22-26 - Cristos despre om

1 Petru 1.3-12 - eulogie

Marcu 12.13-17 - Cristos despre Tatăl

Psalmul 116 - rezultatele izbăvirii

1 Petru 1.1-2 - aleși și străini

Psalmul 112 - coordonatele fericirii

Marcu 12.1-2 - Cristos despre sine însuși

Vlad Criznic - piedici în calea credinței 1

Vlad Crîznic - piedici în calea credinței 2