Biserica El Roi

Un loc al Cuvântului cu oameni ai Cuvântului

2022-06-26 Dreptatea lui Dumnezeu și lucrările sale suverane

Pavel - păcat, suferință și mântuire

2022-06-19 Avraam ca tată

Pavel - pacea cu Dumnezeu și pacea între oameni

2022-06-12 Durerea lui Pavel pentru Israel

Pavel - har, credință și neprihănire

Pavel - trăim cu dezacorduri fundamentale

2022-06-05 Coborârea Duhului Sfânt

2022-05-29 Mai mult decât biruitori

Pavel și viața morală

2022-05-22 Nădejdea slavei

2022-05-15 Beneficiile de a fi în Cristos

2022-05-08 Mama și credința ei

Pavel și binele omului

2022-05-01 Restaurare pentru păstorire

2022-04-17 Învierea Domnului

2022-04-14 Sacrificiul credinței

2022-04-10 Cine zic oamenii că sunt eu?

2022-03-27 În slujba neprihănirii

2022-03-20 Schimbarea stăpânului

Pavel și identitatea lui Eu in Romani 7

2022-03-13 Domnia harului

2022-03-06 Beneficiile îndreptățirii

Pavel și împăcarea

2022-02-27 Credința lui Avraam și crediința creștină

Pavel și judecata finală

2022-02-20 Un Dumnezeu drept care îndreptățește pe păcătos

2022-02-13 Integritatea dreptății lui Dumnezeu

Pavel și credința

2022-02-06 Când nu trăiești potrivit cu ce cunoști

Pavel și cunoașterea naturală a lui Dumnezeu

2022-01-30 Judecata dreaptă a lui Dumnezeu

Pavel și dreptatea lui Dumnezeu

2022-01-23 Mânia lui Dumnezeu și omenirea

Pavel și evanghelia

2022-01-16 Mie nu-mi este rușine de evanghelie

2022-01-09 Datoria de a predica evanghelia

Pavel ca și apostol

Teologia în actualitate - Creștinul și cunoașterea viitorului

Michelangelo și Judecata finală (II)

2022-01-02 Mesagerul și mesajul