2020-09-13 Psalmul 1

Rembrandt - Jertfirea lui Isaac

2020-09-06 Chemarea înțelepciunii

Rembrandt - David și Natan

Din tainele Împărăției

2020-08-30 Învățături care-ți protejează viața

2020-08-23 Credincioșia în căsătorie

Un tată cu doi fii

Michelangelo ca Nicodim

2020-08-16 De la bunic la nepot

2020-08-09 Învățătura care duce la viață lungă

Luarea de hotărâri

Rembrandt ca Apostolul Pavel

Rembrandt - Cristos și cărturarii la Templu

2020-08-02 Caută înțelepciunea!

Înțelegerea realității

2020-07-26 De la tată la fiu

Rembrandt - prezentarea lui Isus la Templu

Relații sănătoase

2020-07-19 Scopul proverbelor

Omul vrednic de urmat

Rembrandt - fuga în Egipt

2020-07-12 Nu vă înjugați la un jug nepotrivit

Lupta cu Dumnezeu

2020-07-05 Slujitori vrednici ai lui Dumnezeu

Marea trimitere

2020-06-28 Lucrarea împăcării

Paște oile mele!

2020-06-21 Un tată model

Niciodată nu v-am cunoscut

2020-06-14 Motivații pentru slujire

Etos creștin

Părtași sfințeniei Lui - Evrei 12

2020-06-07 Lecțiile harului (III)

Domnul meu și Dumnezeul meu!

2020-05-31 Duhul Sfânt - pecete și arvună

Famenul etiopian

2020-05-24 Lecțiile harului (II)

De la nedumerire la credință

2020-05-17 Lecțiile harului (I)

Relaționarea la puterea politică

2020-05-10 Eunice și credința neprefăcută

Frica de moarte

Intrați pe poarta cea strâmtă

Regula de aur

Măreția ca slujire

Molima ca pedeapsă

Viața vrednică de Evanghelie

Apostolul Pavel - Cine este Isus Cristos? (I)

2020-03-15 De la cort la casă

Apostolul Pavel - Evanghelia lui Dumnezeu

2020-03-08 Toate acestea sunt pentru voi

Apostolul Pavel - Înflăcărarea darului primit (2 Timotei)

Cele dintâi lucruri

Apostolul Pavel - Etosul creștin (Epistola către Titus)

Ce este adevărul?

2020-02-23 O lucrare care rămâne

Apostolul Pavel - Cum să te porți în casa lui Dumnezeu (1 Timotei)

2020-02-16 Ce recomandă pe un lucrător?

Apostolul Pavel - restaurarea identității creștine (Coloseni)

2020-02-09 Mireasma lui Cristos

Când Dumnezeu nu te iartă

Practici ale gândirii morale creștine

Apostolul Pavel - Chemare și mărturie (Efeseni)

2020-01-26 Rugăciunea poporului

Apostolul Pavel - Unitate și mărturie (Epistola către filipeni)

Ajungerea lângă Avraam

2020-01-19 Mai rău ca Sodoma

Convertirea

2020-01-12 Iertarea

Apostolul Pavel - Evanghelia lui Dumnezeu (Epistola către romani)

2020-01-05 Modalități de abordare a necazurilor

Misiunea bisericii

2020-01-01 Despărțiți de Mine nu puteți face nimic