Puterea harului - Israel, Cristos și mila lui Dumnezeu